English

Bærekraftig vekst i nord

Norut Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt som produserer anvendbar og nordområderelevant kunnskap innen teknologi og vitenskap. Våre kunder er en kombinasjon av privat næringsliv og offentlig sektor.


Norut Narvik sin nye nettside er under konstruksjon. Noen områder og sider vil derfor ikke være fullstendig eller ferdig.