English

Bærekraftig vekst i nord

SINTEF Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt som produserer anvendbar og nordområderelevant kunnskap innen teknologi og vitenskap. Våre kunder er en kombinasjon av privat næringsliv og offentlig sektor.SINTEF Narvik ble en del av SINTEF i september 2019, etter at Forte Narvik AS solgte sine aksjer i instituttet til SINTEF. Det nye navnet på virksomheten er SINTEF Narvik AS. SINTEF Narvik er faglig tilknyttet til SINTEF Community og satsingen innen bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet.
Technology for a better society