English

Bærekraftig vekst i nord

Norut Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt som produserer anvendbar og nordområderelevant kunnskap innen teknologi og vitenskap. Våre kunder er en kombinasjon av privat næringsliv og offentlig sektor.Norut Narvik blir snart en del av SINTEF, etter at Forte Narvik AS solgte sine aksjer i instituttet til SINTEF. Det nye navnet på virksomheten blir SINTEF Narvik AS, og blir dermed en del av SINTEF Community’s forskningssatsing innen bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet.