Innsettelse av solcelleparken Solvåg

SINTEF Narvik har vært med på utviklingen av Solvåg solcellepark, fra konsept til ferdigstillelse. Samarbeidet stopper imidlertid ikke nå. Oppfølgingen av parken vil skje i samarbeid med PiteEnergi AB og solenergigruppen ved RISE ETC i Piteå.

Solvåg eies av PiteEnergi, den lokale energiselskapet som fra før eier to solcelleparker i Piteå og et av Sveriges störste takmontert systemer. I felles med de to andre anlegg er Solvåg primært en test- og forskningsinstallasjon.

Solvåg anlegget var åpnet i forbindelse med konferansen “Arctic Solar – sol-el i nordisk klima”, som hadde i år en spesielle fokus på dobbelsidige solpaneler.

Les mer om den offisielle åpning av Solvåg installasjon i den artikkelen fra energipress.se

Leave a Comment