SINTEF tar over aksjemajoriteten i Narvik

Narvik under Stormen "Frank" 210121. Foto: Ingeborg Sandvik

SINTEF Narvik er nå en del av SINTEF, etter at Forte Narvik AS solgte sine aksjer i NORUT Narvik til SINTEF. Det nye navnet på virksomheten er SINTEF Narvik AS, og det skal få en faglig tilknytning til SINTEF Community’s forskningssatsing innen bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet.

I 2019 ble Norut Narvik et selvstendig institutt, som ikke ble med i fusjonen mellom Noruts øvrige virksomhet i Tromsø og forskningskonsernet NORCE. Eiere i Norut Narvik da var stiftelsen Forte Narvik (66,64 prosent) og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) (33,36 prosent). SINTEF kjøper nå Forte Narviks eierandel, og blir med det majoritetseier i selskapet. Ved overtakelse av aksjemajoriteten i forskningsinstituttet Norut Narvik, etablerer SINTEF en sterk tilstedeværelse i regionen. Ambisjonen er å bidra til vekst i industrien gjennom å styrke næringsrettet forskning og innovasjon i regionen.

Les mer her på Sintef sine hjemmesider

Leave a Comment