Betongklyngen godkjent som ARENA klynge

Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Ti nye næringsklynger er tatt med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. SINTEF Narvik er en av bedriftene i Betongklyngen N3C “Norwegian Cold Concrete Cluster”.

En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, og skaper mer verdier, og er mer
innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger.

N3C-klyngen, eller samlingen av medlemsbedrifter, består av i alt 43 medlemmer. Heatwork AS, Nordland Betong AS, Visinor AS, A. Markussen AS, UiT, Statens vegvesen, Norcem og SINTEF Narvik er noen av kjernemedlemmene fra Nordland. De 43, store og små bedrifter i hele verdikjeden fra Trøndelag og Nord-Norge, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner, har som ambisjon å utvikle seg til å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg og betongarbeid i arktisk (pluss fem grader eller kaldere) klima. Det gode samarbeidsklimaet mellom akademia og næringsliv er solid fundamentert, og har gitt resultater. Blant annet i form av medlemskap i det nasjonale klyngeprogrammet.

Omtale av utvelgelse av N3C til en Arena klynge finnes i avisen Fremover.

Leave a Comment