Forsker på havisen

Christian Petrich dra sikkerhetsbåten med seg på tur til inspisering av forsøksfelt.

Kunnskap er en forutsetning for risikovurdering og beredskapsplanlegging av oljeutslipp i sjøisdekket vann, enten utslippet kommer fra skip eller direkte fra utvinning.

Forskere fra SINTEF Narvik er stadig ute på isen i Beisfjorden, hvor de har satt ut bøyer som skal måle hva som skjer under dannelsen av is i Beisfjorden. I tillegg har de lignende prosjekter gående flere andre steder, i blant annet Lavangen og Gratangen.

Forskningen undersøker de mikroskopisk samhandling mellom sjøis of olje for deteksjon og miljørisikostyring for bærekraftig drift.

Les mer om Is-forskning i Beisfjorden i Fremover, fra oktober 2018

Leave a Comment