Norsk

Research Groups

Research at Northern Research Institute Narvik is closely connected to topical challenges in society and business-life. We offer highly competent technological research to our clients wihin and outside Norway. In addition we offer laboratory services, networking, knowledge and support for the preparation of R&D financing applications.

Researchers at Northern Research Institute Narvik work in both specialised and cross-disciplinary manners. Their competence is therefore developed and applied in a broad range of projects and assignments. The research and researchers are organised in the following research groups.

Northern Research Institute Narvik Organisation

Research areas

Research at NORUT Narvik is closely aligned with the topical challenges in society and business life. While project work is often performed across several research groups, the research is organised into the following research groups.


Infrastructure, Materials and Constructions

NORUT Narvik perform calculations and simulations of physical phenomena and processes and model the mechanical properties of materials.

In addition research is performed within degradation of concrete structures, maintenance, repair and reinforcement of concrete structures and surface behandling, concrete technology, composite materials and welding.


Railway Technology

Rail transport is amongst the most environmentally sound and profitable transport alternatives. In the North the railway is particularly important for transport of iron ore, goods and fresh fish. A well-functioning interaction between train rolling stock and railway infrastructure is therefore a prerequisite. Northern Research Institute Narvik solves railway technology challenges for both rail system managers and train companies

Arctic Technology (Cold Climate technology)

NORUT Narvik perform research and development on testing of materials, structures and equipment in a Cold Room laboratory with temperatures down to -40 degree C and analysis of freezing effects in materials.


Ice mechanics and numerical simulations

NORUT Narvik perform research and development on advanced numerical models for ice and interactions between ice and constructions, models for level-ice/ice ridges/ice-slush/icebergs and fieldwork

Process- and Environmental Technology

NORUT Narvik performs research and development within optimisation of production processes, renewable energy, waste valorisation and remediation as well as separation technologies in industries such as petroleum or mineral processing.


Laboratory Facilities

Chemical, Microbiological and Cleanroom laboratories

Mobile Cold room and bioprocessing Laboratories

Field work

Joint Laboratories with UiT Campus Narvik

Norut Narvik sine

Forskningsområder

Forskningen ved Norut Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Dette har gitt kompetanse og forskningsområder som ikke nødvendigvis er skilt ut som egen forskningsgruppe, men likefullt

Konstruksjonsteknikk og materialteknologi

Norut Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.


Kaldt klima-teknologi

Norut Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 grader C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. 


Prosess- og miljøteknologi

Norut Narvik driver forskning og utvikling innen avfallsbehandling, renseteknikk, bioenergi, optimalisering av produksjonsprosesser, separasjonsteknologi og gass- og oljeindustri.


Fornybar energi

Norut Narvik driver forskning og utvikling med hovedvekt på solenergi. Innen solcelleproduksjon har gruppen arbeidet med hele produksjonskjeden innen silisium, fra støpt silisium til moduler.


Industrialisering

I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. Norut Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.


Analyser og tjenester

Forskningen ved Norut Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Vi tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland. I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Norut Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor følgende områder:


Laboratoriefasiliteter

Rentromslaboratorium


Mobile kuldelaboratorier


Feltarbeid

Felles laboratorier ved UiT