English

Forskningsgrupper

Forskningen ved SINTEF Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Vi tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland. I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Forskerne ved SINTEF Narvik jobber både spisset og tverrfaglig, deres kompetanse er således bygd opp av og anvendes i et bredt spekter av prosjekter og oppdrag. Forskningen og forskerne er imidlertid knyttet opp mot følgende forskningsgrupper:Forskningsområder

Forskningen ved SINTEF Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Dette har gitt kompetanse og forskningsområder som kan operere på tvers av forskningsgruppene. SINTEF Narviks forskningsgrupper er som følger:


Infrastruktur, Materialer and Konstruksjonsteknikk

SINTEF Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.


Kaldt klima-teknologi

SINTEF Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 °C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. 


Jernbaneteknologi

Jernbanetransport er blant våre mest miljøvennlige og lønnsomme samferdselsalternativer. I nord er jernbanen spesielt viktig både for transport av jernmalm, mineraler, varer og fersk fisk. Et velfungerende samspill mellom togmateriell og jernbaneinfrastrukturen er således en forutsetning. SINTEF Narvik løser jernbanetekniske utfordringer for både jernbaneforvaltere og togselskaper.


Prosess- og miljøteknologi

SINTEF Narvik driver forskning og utvikling innen optimalisering av produksjonsprosesser, avfallsbehandling, renseteknikk, separasjonsteknologi, mineralprosessering, petroleumindustri og fornybar energi. Innen fornybar energi har SINTEF Narvik drevet med forskning og utvikling innen bioenergi, hydrogen, solenergi og energieffektivisering. Innen bioenergi har SINTEF Narvik jobber med skog-basert og Short Rotation Crops, samt biogass. Innen solenergi har SINTEF Narvik arbeidet med både støpt og epitaxial silisium, samt prosjektering og installasjon av solcellemoduler.


Industrialisering

I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. SINTEF Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.


Analyser og Tjenester

Forskningen ved SINTEF Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Vi tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland. I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.


Laboratoriefasiliteter


Prosess-, Material- og Miljøteknologi Laboratorier

Mobile kulde- og miljølaboratorier

Feltarbeid

Felles laboratorier ved UiT