English

Forskningsgrupper

Forskningen ved Norut Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Vi tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland. I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Forskerne ved Norut Narvik jobber både spisset og tverrfaglig, deres kompetanse er således bygd opp av og anvendes i et bredt spekter av prosjekter og oppdrag. Forskningen og forskerne er imidlertid knyttet opp mot følgende forskningsgrupper:

Norut Narvik sine

Forskningsområder

Forskningen ved Norut Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Dette har gitt kompetanse og forskningsområder som ikke nødvendigvis er skilt ut som egen forskningsgruppe, men likefullt

Konstruksjonsteknikk og materialteknologi

Norut Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.


Kaldt klima-teknologi

Norut Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 grader C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. 


Prosess- og miljøteknologi

Norut Narvik driver forskning og utvikling innen avfallsbehandling, renseteknikk, bioenergi, optimalisering av produksjonsprosesser, separasjonsteknologi og gass- og oljeindustri.


Fornybar energi

Norut Narvik driver forskning og utvikling med hovedvekt på solenergi. Innen solcelleproduksjon har gruppen arbeidet med hele produksjonskjeden innen silisium, fra støpt silisium til moduler.


Industrialisering

I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. Norut Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.


Analyser og tjenester

Forskningen ved Norut Narvik er tett koblet opp mot aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv.  Vi tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland. I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Norut Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor følgende områder:


Laboratoriefasiliteter

Rentromslaboratorium

Mobile kuldelaboratorier

Feltarbeid

Felles laboratorier ved UiT