English

Avanserte numeriske modeller for is og interaksjoner mellom is og konstruksjoner, modeller for level-ice/ice-ridges/ice-slush/ice-bergs og feltarbeid.


For tiden dekker våre kjerneområder innen Arktisk Teknologi blant annet:

 • Klassisk is-mekanikk – fysiske og mekaniske egenskaper for ferskvanns-is og sjø-is. 
 • Klassifisering av ulike istyper som flak-is, skrugarder og pakk-is, isforhold, konsentrasjon og geometriske data av skrugarder basert på feltmålinger. 
 • Matematisk modellering av mekaniske egenskaper for materialer basert på felt- og laboratorieforsøk – effekter av tøyningshastighet, kryp, temperatur, plastisitetsteori, CDM, bruddmekanikk, friksjon. 
 • Ulike typer offshore konstruksjoner brukt i islagte farvann: GBS, flytende produksjonsenheter med vertikale og koniske former. 
 • Beregning av iskrefter mot konstruksjoner ved bruk av analytiske metoder (ISO 19906:2010). 
 • Numeriske analyser/simuleringer av interaksjon mellom konstruksjoner og is i form av flak-is, skrugarder og pakk-is. 
 • Måling og tolkning av data fra feltforsøk – iskrefter mot konstruksjoner, både dynamiske og statiske systemer. 
 • Numerisk modellering og simulering av istrykk mot dam-konstruksjoner. 
 • Konstruksjoner i kaldt klima. 
 • Konstruksjonsteknikk og anvendt matematikk (basiskompetanse/kobling til andre Norut-områder).  
 • Særlig kompetanse på konstruksjonsmekaniske analyser/beregninger og numeriske simuleringer (basiskompetanse/kobling til andre Norut-områder).