English

Norut Narvik blir snart en del av SINTEF, etter at Forte Narvik AS solgte sine aksjer i instituttet til SINTEF. Det nye navnet på virksomheten blir SINTEF Narvik AS, og blir dermed en del av SINTEF Community’s forskningssatsing innen bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet.

Les mer her på Sintef sine hjemmesider


“Næringer i nord tatt inn i det gode selskap” – nyhet i avisen Fremover 14. og 15. november 2018
Ti nye næringsklynger er tatt med i klyngenprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Norut Narvik er en av bedriftene i Betongklyngen N3C “Norwegian Cold Concrete Cluster”.


“Forskningsgigant kan bli samarbeidspartner for institutt i Narvik” – nyhet i avisen Fremover 17. oktober 2018, Forte Narvik og UiT overtok forskningsinstituttet Norut Narvik hundre prosent etter at det resterende Norut valgte å gå i fusjonsforhandlinger for å bli en avdeling i det Bergensbaserte Norce.


“Forsker på havisen” – nyhet i avisen Fremover 11. april 2018
Kunnskap er en forutsetning for risikovurdering og beredskapsplanlegging av oljeutslipp i sjøisdekket vann, enten utslippet kommer fra skip eller direkte fra utvinning.


“Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan inviger solcellsparken Solvåg”,
nyhet energipress.se 16. august 2018

Norut Narvik har vært med på utviklingen av Solvåg solcellepark, fra start til ferdigstillelse. Samarbeidet stopper imidlertid ikke nå. Oppfølgingen av parken vil skje i samarbeid med PiteEnergi AB og solenergigruppen ved RISE ETC i Piteå.

Nyhet energipress.se


“I Narvik bygges et verdensledende miljø for bygg- og betongarbeid: – Narvik har svaret”,
artikkel i avisen Fremover 18. januar 2019
For å finne metoder til å kontrollere herdeprosessen i betong med et væskebårent varmesystem, som er fullt ut akseptert i bygg- og anleggsnæringen kreves det bevis. Her bidrar Norut Narvik bl.a. med feltforsøk. Arbeidet utføres i forbindelse med Cold Concrete Cluster (N3C)-klyngen, med 43 medlemsbedrifter, den såkalte betongklyngen som representerer hele verdikjeden innen for bygg- og betongbransjen.