English

Jernbanetransport er blant våre mest miljøvennlige og lønnsomme samferdselsalternativer. I nord er jernbanen spesielt viktig både for transport av jernmalm, varer og ferskfisk. Et velfungerende samspill mellom togmateriell og jernbaneinfrastrukturen er således en forutsetning. Norut Narvik løser jernbanetekniske utfordringer for både jernbaneforvaltere og togselskaper.

For tiden dekker våre kjerneområder innen Jernbaneteknologi blant annet:

  • Kompetanse primært på jernbanens «overbygningsinfrastruktur», tung jernbane/ kaldt klima, måling/ monitorering av sporkrefter i felt, lastvirkningsanalyser, forsterkning av eksisterende infrastruktur samt design av nye oppgraderings- og forsterkningsløsninger. Faggruppens kompetanse er relevant/ overførbar til andre jernbaner i Norge/utland. 
  • Drift og vedlikehold, SHM (Structural Health Monitoring), sensorikk, konstruksjonens structural integrety/remaining service life etc. 
  • Rullende materiell, hjul/sporkrefter 
  • Ofotbanen som testarena «tung jernbane» for uttesting av jernbanemateriell og nye infrastrukturløsninger. 
  • Sustainable Bridges er et gjennomført EU ramme-prosjekt hvor Norut Narvik var eneste norske deltaker. Prosjektet hadde 30 partnere og fokuserte på jernbanebro-infrastruktur med målsetting om å øke bærekapasitet og regularitet/belastning med 33%/25%.