English

Johnsen, Dagfinn
Administrasjonssjef
(+47) 954 99 396 dagfinn.johnsen@tek.norut.no
Askheim, Trine
Økonomikonsulent
(+47) 472 69 699 trine.askheim@tek.norut.no
Sandvik, Ingeborg
Adm. konsulent
(+47) 907 67 204 ingeborg.sandvik@tek.norut.no
Antonsen, Bjørn Ivar
It/Øk. konsulent
(+47) 990 24 026 bjorn.antonsen@tek.norut.no