English

Norut-historien i korte trekk

1984
FORUT, Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, opprettes i stiftelsesmøte 16. mars 1984.

1987
FORUT får 4 avdelinger: I Narvik etableres etableres Forut Teknologi med en avdeling for byggeteknikk og materialteknologi (de andre avdelingene er avdeling for samfunnsplanlegging, avdeling for informasjonsteknologi og avdeling for marin bioteknologi).

1991
Norut Teknologi etableres som en fusjon av Forut Teknologi, Sintef Nord-Norge og Norsk Byggforskningsinstitutt avdeling Nord-Norge (i tillegg etableres selskapene: NORUT Informasjonsteknologi AS og NORUT Samfunnsforskning AS).

1992
NORUT Gruppen as stiftes 27. februar 1992, med datterselskapene Fiskeriforskning as, NORUT Informasjonsteknologi AS, NORUT Samfunnsforskning AS og NORUT Teknologi AS. Konsernet har ca 200 ansatte.

1996
NORUT Medisin og Helse AS etableres i mars 1996, og inngår som datterselskap i NORUT Gruppen og samlokaliseres med NORUT-selskapene i Forskningsparken i Tromsø.

2001
Stiftelsen Finnmarksforskning omdannes til NORUT Finnmark AS og inngår som datterselskap i konsernet.

2002
1. september blir SFF i Bergen integrert i Fiskeriforskning som Avdeling for forutvikling og marin prosessering. Alle selskapene i Norut-konsernet får felles logo.

2003
1. januar slås Norut Finnmark AS og NIBRs avdeling i Nord-Norge sammen til Norut NIBR Finnmark as. 1. mai stiftes Nordconserv as som datterselskap i Fiskeriforskning. I desember endrer Forskningsparken i Tromsø navn til NorInnova as og blir datterselskap i Norut Gruppen. Stiftelsen FORUT oppløses og Universitetet i Tromsø blir majoritetseier i Norut. Konsernet har nå nærmere 300 ansatte og virksomhet i Alta, Tromsø, Narvik, Bergen og Stavanger.

2006
Regjeringen vedtar å opprette NOFIMA, et forskningskonsern for marin næring og matindustri, hvor Fiskeriforskning skal inngå.

2007
På våren fusjonerer datterselskapene Norut Samfunnsforskning og Norut Informasjonsteknologi til ett selskap, Norut as. 27. august selger Norut Gruppen sine aksjer i Fiskeriforskning til NOFIMA.

4. desember fusjonerer Norut as og Norut Gruppen as til et selskap, Norut Tromsø. Norut får nytt navn, Northern Research Institute, og ny logo.

De nye selskapsnavnene (kortnavn i parantes):

Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø)
Northern Research Institute Narvik (Norut Narvik)
Northern Research Institute Alta – Áltá (Norut Alta)

2008
Norut Narvik får inn Høgskolen i Narvik (HiN) på eiersiden med 34 % og Norut-gruppen med 66 % gjennom en emisjon ved at Nordland Fylkeskommune (NFK) kjøpte ut HiN’s eierandel i Norut-gruppen.

2009
Norut fyller 25 år.

2014
Forte Narvik invest kommer inn på eiersiden med en eierandel på 24 %. Norut Narvik er nå eid av Norut Tromsø (tidligere Norut-gruppen), Høgskolen i Narvik (HiN) og Forte Narvik invest.

2015
1. september fusjonerer Norut Tromsø og Norut Alta. Selskapets nye navn er Norut Northern Research Institute, til daglig kalt Norut.

2017
Høgskolen i Narvik fusjoneres inn i UiT Norges Arktiske Universitet.

2018
Norut (Tromsø) inngår fusjonssamtaler med NORCE 3. mai. Norut-konsernet selger sine aksjer i Norut Narvik til UiT Norges arktiske universitet og Forte Narvik. 15. oktober selger Norut-konsernet sin eierandel i Norinnova Technology Transfer til SIVA, UiT Norges Arktiske Universitet, Nordland Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune. 

2019
– Norut Narvik fortsetter som eget institutt, og inngår ikke i fusjonen med NORCE.
– Norut (Tromsø) fusjonerer med NORCE iverksettes fra 1. april 2019.
– SINTEF kjøper aksjene i NORUT Narvik som er eid av Forte Narvik Invest, og ble majoritetseier med 66,64%. UiT beholder sin eierskap av 33,36%. Navnet er endret til SINTEF Narvik AS. SINTEF Narvik får en faglig tilhørighet til SINTEF Community.