English

Miljøteknologi er et område for anvendelse av tekniske kompetanse ved SINTEF Narvik, framfor en separate tekniske fagområdet. SINTEF Narvik har jobbet med remediering av forurensing, avfall valorifisering og fornybarenergi – langt før disse temaer fikk moteord av Cleantek; sirkulær økonomi og lav-karbon.

Noen aktiviteter ved SINTEF Narvik innen Miljøteknologi er