English

Kjemiteknikk er en spesialisering som liker å generalisere, samt jobber tverfaglig. Det var opprinnelig utviklet tidlig under den Industrielle Revolusjonen for å koble mellom mekanisk ingeniør og kjemiker. Les mer om historien til kjemiteknikk her. Det involverer prosess-orientert analyse og design, heller enn å være produkt eller bransje-orientert. Det finnes underliggende likheter mellom forskjellig produksjon industrier, og SINTEF Narvik sikter på utvikling av kompetanse med brede anvendbarhet for industri i Nord Norge.

Noen av vår aktiviteter innen kjemiteknikk er

  • Tidlig-fase tekniske og økonomiske analyse av industrielle prosesser.
  • Mulighetsstudier og due diligence studier av industrielle prosesser.
  • Fler-faser reaktive strømning
  • Utvikling og levering utdanningsmaterial.