English

SINTEF Narvik har arbeidet med forskjellig former for fornybar energi, og sin anvendelse i energisystemer. Blant annet med solenergi,. bioenergi (skog og landbruk), biogass, energieffektivisering og varmegjenvinning/varmepumper.

Under perioden når REC Solar hadde fotovoltaiske fasiliteter i drift i Nord Norge (2000-2012) hadde SINTEF Narvik bygd opp en faggruppe innen solenergi. Hovedtyngden av arbeidet i gruppen besto av utvikling av silisiumbaserte solceller, og inkluderer alt fra støping av silisium til solcellemoduler.

Forskningen ble utført i samarbeid med nasjonale og internasjonale bedrifter. Det ble bygd et kompetansesenter i Narvik med tanke på å utvikle nye metoder for produksjon av solceller, “Photo Voltaic Production Technology” (PVPT).

Vi arbeider også på systemsiden når det gjelder solenergi, både eksperimentalt og teoretisk, gjennom simuleringer. I mai 2009 satt SINTEF Narvik opp et utendørs laboratorium for solcellemoduler.

I løpet av 2009 har fornybar energigruppen, sammen med materialteknologigruppen, startet et prosjekt innen området passivhusteknikk og lavenergibygninger.

Forskningsgruppen er interessert i et samarbeid med både private og offentlige virksomheter. Gruppen har lang erfaring innen multinasjonale prosjekter. Slike prosjekter er vanligvis delvis finansiert via norske finansieringsselskap eller EU-fond.

Arbeidsområder innen solenergi

  • Solenergi – Elektrisk; silisium wafers, celler og moduler – Termisk; solhybrider og soloppvarming
  • Solenergisystemer – Kontroll, optimalisering og kaldt klimatilpassning – Simulering av systemene
  • Solceller – Karakterisering av solcellemateriale – Optiske, elektriske og mekaniske analyser og målinger – Overflatebehandling og tynnfilmteknikker – Antirefleksjon og passivisering av solceller – Elektrokjemisk modifikasjon av solceller
  • PVPT, Photo Voltaic Production Technology
  • Simulering av silisiumstøpning
  • Resirkulering av silisium og kvarts
  • Lavenergi/passivhus bygningsteknikker
  • Energiforsyning for bygninger