English

SINTEF Narvik utvikler teknologi tilpasset utfordringer i arktisk klima. Drivis, nedising, skrugarder og vinterstormer stiller høye krav til konstruksjoner til sjøs. Flere industrielle operasjoner i nord krever nytenkning om materialbruk, overvåkning, beredskap og sikkerhet. SINTEFs ubemannede småfly anvendes på stadig flere områder. Kombinasjonen av ekstreme sporkrefter i et bratt landskap med mye nedbør testes ved Ofotbanen. Vi forsker på arktisk teknologi fordi det er i nord det skjer. 


For tiden dekker våre kjerneområder innen Arktisk Teknologi blant annet:

  • Istermodynamikk i ulike materialer (vann, jord, betong, malm)/ismekanikk; kaldt-tolerant bioremediering; 
  • Olje i is er et stort fokus
  • Klima projeksjoner/scenarios; fremtid modellering; snø/is/regn/sol mengder 
  • winterisation; Arbeidsprosesser/industrielle prosesser i kaldt klima, inkl. betongarbeider i vinter 
  • Kaldt klima fordeler – f.eks datasenter kjøling; spillvarme valorisering 
  • Data akkvisisjon og near-real time presentasjon 
  • Tokt med KV Svalbard; Barents Sea; Felt installasjoner, HSVA Hamburg; Mobil kald lab 
  • Numerisk (FEM/LS Dyna) and Analytisk (Python) 
  • Skipstrafikk i islagt farvann: satellitt-AIS