English

Infrastrukturen i nord må tåle et barsk arktisk klima. Norut utvikler og forbedrer konstruksjoner og materialer, for eksempel til utbedring av damanlegg og broer av betong. Maritim næring og petrobransjen er blant de viktige brukerne av vår kunnskap. Kunnskap som gjør en forskjell for holdbarhet, bærekraft og sikkerhet i nord. 

  • Konstruksjonsteknikk. Særlig kompetanse på nedbrytning av betongkonstruksjoner og konstruksjonsmekaniske effekter av denne
  • Oppgradering/forsterkning (Beregningsmessig oppgradering av betongkonstruksjoner generelt, men spesielt betongdammer og bruer. Forsterkning med CFRP (3 av forskerne har Doktorgrad innen temaet)
  • Numerisk modellering og simulering – betongkonstruksjoner generelt, men særlig dammer og is
  • Betong i kaldt klima
  • Resirkulering av betong (bygger kompetanse innen området), men mangler en del på materialsiden.
  • Overvåkning/Felt- og sensorteknikk, SHM (Structural Health Monitoring), tilstand-levetid-vedlikehold, ‘service life prediction’