English

I nord er vi rike på naturressurser, samtidig som utnyttingen av ressursene gjør oss sårbare. Produktsjonslinjer, håndtering av avfall og renseteknikker er prosesser som analyseres og forbedres hos Norut. Alternativ biomasse til bioenergi testes ut i våre laboratorier. Norut analyserer konsekvenser for samfunn og næringsliv av mineralutvinning og gruvedrift. Vi ønsker å bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene i nord. 

For tiden dekker våre kjerneområder innen Prosess og Miljøteknologi blant annet:

 • Prosess-/kjemiteknikk.
 • Materialteknologi.
 • Miljøteknologi.
 • Prosess optimisering, intensifisering og digitalisering.

Eksempler av aktiviteter innen disse temaene

Prosess- og kjemiteknikk

Tidlig fase tekniske og økonomiske analyse av industrielle prosesser.  

Forslag for nye prosesser eller implementeringer kan ganges fra en tidlig gransking ac konseptet, fra både tekniske og miljø vinkler. NORUT Narvik er ofte forespurt om en vurdering av nye prosesser. I mange tilfeller finnes det ikke eksisterende referanser for sammenligninger og det er nødvendig å gjøre grunnleggende beregninger supplerte med oppsummering av litteraturen. Grov estimater av driftskostnader og markedspriser kan være nyttig for estimering av kravene for lønnsom operasjon. Flere detaljer kan finnes her

Mulighetsstudier og due diligence av industrielle prosesser

Mer detaljert planlegging av foreslått implementeringer er også gjort for industri og myndighetene. Disse er ofte for prosesser som er implementert andre steder og det er behov for vudering av egnethet for lokale implementering. Flere detaljer finnes her:

Flerefase Reaktive strømmer

Innen Prosess og miljøteknologi hos NORUT Narvik mange forskjellig prosesser har blitt studiert. En fellestråd gjennom mange av disse er tekniske utfordringer knyttet til analyse av flerefaser reaktive strømmer – prosesser hvor det er kjemiske endringermellom reaktanter og produkter i forskjellig faser (fast, væske, gass eller plasma) og systemet har bevegelse (som bevegelse av gass eller væske relative til en fastfase). Flere detaljer og eksempler av anvendelser finnes her:

Utvikling og levering av utdanning material.

NORUT Narvik ble innleid for å utvikle undervisningsmaterial for UiT Narviks Bachelor av Prosessteknologi. Foreledning ble gjort i 2010-2013, før det var tatt over av universitets egen ansatte.

 • Olje & Gass Design (ITE 1709)
 • Introduksjon til prosess teknologi (ITE 1700)
 • Kjemiteknikk (ITE 1704)
 • Miljøteknologi (ITE 1707)

Flere detaljer om undervisningsmaterialet finnes her:

Materiell Teknologi

Over flere år hadde NORUT Narvik utviklet kompetanse innen elektrokjemi, i forbindelse med korrosjon av forsterkningsstål i betong. Kompetansen var utvidet til elektrokjemi av overflatebehandling av silikon for solcelle wafer produksjon, som ble anvendt i fotovoltaisk industri som var bygget opp i Nord Norge mellom 2000-2012. Andre aktiviteter innen materiell teknologi har dukket opp i forbindelse med metallurgi, kompositter og bioplast.

Aktiviteter innen Materiell Teknologi hos NORUT Narvik inkludere:

 • Katodiske beskyttelse av stål i betong strukturer.
 • Alkaliske elektrokjemiske etsning av silikon for solcelle wafere
 • Elektrokjemi av brenselceller, hydrogen elektrolyse, karbon dioksid reduksjon og elektrolytisk utvinning av metaller fra avløpsvann.
 • Reduksjon av jernmalm med syngass.
 • Produksjon av kompositt og bioplast materialer.
 • ion of composite and bioplastic materials

Flere detaljer om aktiviteter innen Materiell Teknologi kan finnes her

Miljøteknologi

Miljøteknologi er et område for anvendelse av tekniske kompetanse hos NORUT Narvik, ikke et separate tekniskt fagområde. Det var studert remediering av forurensing, avfall valorifisering og fornybare energi lenge før disse ble popularisert med begrep cleantech, sirkulærøkonomi og lavkarbon. Aktiviteter hos NORUT Narvik innen miljøteknologi inkludere:

 • Fornybar energi.
 • Bioremediering
 • Avfall valorifisering – mer informasjon her

Fornybar Energi

I nyere tid har det vært en større forståelse av virkningen av klimagassutslipp, og behovet for større implementering av lavkarbon alternativer for energiforsyning. NORUT Narvik er aktiv i utvikling og markedsføring av ulike former for fornybar energi, for eksempel:

 • Bioenergi (Skog og landbruk ressurser; Organiske avfall)
 • Energi Effektifisering
 • Solar Energi (varme og fotovoltaisk/elektrisitet produksjon)
 • Hybrid systemer for fornybar energi

Flere detaljer om aktiviteter innen Fornybar Energi kan finnes her:

Bioremediering

Mikroorganismer kan brytte ned forurensning, men det er ofte begrensninger til hvor fort det skje i natur, spesielt i kaldt klima. NORUT Narvik har studert nedbrytning av petroleum forurensning i lab og felt forsøk, ofte i samarbeid med ASCAS.

Avfall valorifisering

Avfall strømmer ofte inneholder verdifullt komponenter, som kan gjenvinnes for gjenbruk. NORUT Narvik har arbeidet med forskjellig typer avfall fra industri. Eksempler er:

 • Gjenvinning av organiske syre fra industrielle avløpsvann
 • Valorifisering av våt organiske fraksjon av husholdning avfall (OF-MSW)
 • Alternative anvendelse av gruvindustri avfall.

Flere detaljer om aktiviteter innen avfall valorifisering kan finnes her:

Prosess optimering

Prosess Optimering er et samlebegrep for diverse aktiviteter relatert til forbedring av prosesser, ofte med hensyn til sin effektivitet, kapasitet og kostnader. Aktiviteter innen temaet hos NORUT Narvik inkludere:  

 the improvement of processes, often with respect to their efficiency, capacity and cost. Some of the activities within this topic at Northern Research Institute Narvik include :

 • Prosess optimering
 • Prosess intensifiering
 • Digitalisering; Augmented Reality; Maskin Læring.

Flere detaljer av aktiviteter innen prosess optimering kan finnes her