English

Antall ansatte:  

Kontakt:    

Administrerende direktør:

Styreleder:

Lokaler:

33 (Ansatte ved Norut Narvik)

Kontakt Norut Narvik

Terje Nordvåg

Hans Olav Karde

Rombaksveien E6-47, 3. etasje, 8517 Narvik

Norut Narvik tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland.

I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Vi har flere phd-kandidater knyttet til instituttet, som er preget av et internasjonalt miljø og nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik. 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til Norut Narvik består av flere store selskap og bedrifter, samt universiteter og institutter. Eksempler på disse er

  • LKAB, Jernbaneverket, Statkraft, Nordkraft, Shell og Total
  • UiT, Luleå Technical University, NTNU, University of Oulu, DTU og Frauenhofer

Organisasjon

Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) er organisert i flere faggrupper knyttet til Noruts forskningsområder (se øverst til høyre).

Styret består av Hans Olav Karde (styreleder), Arne Erik Holdø, Roger Bergersen, Lillian Mathisen Sund og Rune Nilsen (ansattes repr).

Kompetanse og tjenester

Norut Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor følgende områder:

Konstruksjonsteknikk og materialteknologi
Norut Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.

Jernbaneteknologi
Norut Narvik driver forskning og utvikling innen jernbanens «overbygningsinfrastruktur», tung jernbane/ kaldt klima, måling/ monitorering av sporkrefter i felt, lastvirkningsanalyser, forsterkning av eksisterende infrastruktur samt design av nye oppgraderings- og forsterkningsløsninger.

Kaldt klima-teknologi
Norut Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 grader C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. I tillegg er det utviklet avanserte numeriske modeller for is og interaksjoner mellom is og konstruksjoner, modeller for level-ice/ice-ridges/ice-slush/ice-bergs og feltarbeid.

Prosess- og miljøteknologi
Norut Narvik driver forskning og utvikling innen avfallsbehandling og valorisering, renseteknikk, optimalisering av produksjonsprosesser, separasjonsteknologi og gass- og oljeindustri. I tilleggarbeides det med prosessoptimalisering gjennom anvendelse av verktøy som multifysiske simulering, linear programmering og masse- og energibalanser.

Fornybar energi
Norut Narvik driver forskning og utvikling som støtte utvikling og implementering av fornybar energi. Dette har inkludert bioenergi fra skog og jordbruk, kultivering av alger, energi gjenvinning og solenergi (både solvarme og fotovoltaisk). NORUT Narvik har erfaring med implementering av solar moduler i nordlige strøk, og har også arbeidet med hele produksjonskjeden innen silisium, fra støpt silisium til moduler. Instituttet har også drevet med utvikling av nye produksjonsteknologier, som epitaxial deponering.

Industrialisering
I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. Norut Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.