English

Antall ansatte:  

Kontakt:    

Administrerende direktør:

Styreleder:

Lokaler:

33

Kontakt SINTEF Narvik

Terje Nordvåg

Bjørn Iversen

Rombaksveien E6-47,
3. etasje,
8517 Narvik

SINTEF Narvik Offices
Rombaksveien 47

SINTEF Narvik tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland.
I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.
Vi har flere phd-kandidater knyttet til instituttet, som er preget av et internasjonalt miljø og nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik. 

Organisasjon

SINTEF Narvik (tidligere Norut Teknologi eller NORUT Narvik) er organisert i flere faggrupper knyttet til SINTEFs forskningsområder (se øverst til høyre).

Styret består av Bjørn Iversen (styreleder; SINTEF Community), Hans Olav Karde, Raymond Kristiansen (UiT – Narvik), Berit Laanke (SINTEF Community), Eirik Frantzen (Nordkraft) og Rune Nilsen (ansattes representant).

Kompetanse og tjenester

SINTEF Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor følgende områder:

Konstruksjonsteknikk og materialteknologi
SINTEF Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.

Jernbaneteknologi
SINTEF Narvik driver forskning og utvikling innen jernbanens «overbygningsinfrastruktur», tung jernbane/ kaldt klima, måling/ monitorering av sporkrefter i felt, lastvirkningsanalyser, forsterkning av eksisterende infrastruktur samt design av nye oppgraderings- og forsterkningsløsninger.

Kaldt klima-teknologi
SINTEF Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 °C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. I tillegg er det utviklet avanserte numeriske modeller for is og interaksjoner mellom is og konstruksjoner, modeller for level-ice/ice-ridges/ice-slush/ice-bergs og feltarbeid.

Prosess- og miljøteknologi
SINTEF Narvik driver forskning og utvikling innen avfallsbehandling og valorisering, renseteknikk, optimalisering av produksjonsprosesser, separasjonsteknologi og gass- og oljeindustri. I tilleggarbeides det med prosessoptimalisering gjennom anvendelse av verktøy som multifysiske simulering, linear programmering og masse- og energibalanser.

Fornybar energi
SINTEF Narvik driver forskning og utvikling som støtter utvikling og implementering av fornybar energi. Dette har inkludert bioenergi fra skog og jordbruk, kultivering av alger, energi gjenvinning og solenergi (både solvarme og fotovoltaisk). SINTEF Narvik har erfaring med implementering av solar moduler i nordlige strøk, og har også arbeidet med hele produksjonskjeden innen silisium, fra støpt silisium til moduler. Instituttet har også drevet med utvikling av nye produksjonsteknologier, som epitaxial deponering.

Industrialisering
I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. SINTEF Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til SINTEF Narvik består av flere store selskap og bedrifter, samt universiteter og institutter. Eksempler på disse er

 • Bygg- og Anleggsbransjen og selskaper som:
  • LKAB;
  • BaneNor;
  • Jernbane Direktoratet;
  • Jernbaneverket,
  • Statkraft,
  • Nordkraft. 
 • Universiteter, som: 
  • UiT – Norway’s Arctic University (UIT);
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU);
  • Luleå Technical University (LTU);
  • Lapland University of Applied Science (LapinAMK);
  • University of Oulu; Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (NArFU);
  • Emperor Alexander I St Petersburg State Transport University (PGUPS);
  • Uppsala University. 
 • Research Institutes such as 
  • NORCE;
  • Kola Science Centre – Russian Academy of Science (KSC)