English

SINTEF Narvik har utviklet over lengre tid kompetans innen elektrokjemi i forbindelse med korrosjon av forsterkning i betong. Kompetansen var så anvendt til elektrokjemi av overflatebehandling av silicon for solceller. Denne var mye brukt mot solar industry som var bygget opp i Nord Norge mellom 2000 – 2012. Andre aktiviteter innen material teknologi har kommet i forbindelse med metallurgi, kompositter og bioplast.